NOPAs generalforsamling og sommerfest 2023 - NOPA
  • EN
  • Kalender 29

NOPAs generalforsamling og sommerfest 2023

  • Mandag 22. mai 2023
  • Mandag 22. mai 2023

Generalforsamlingen starter ca. 12.30

Sommerfest starter rett i etterkant.

Mer info kommer!