NOPA-akademiet: Å skrive for slagverk - NOPA
  • EN
  • Kalender 10

NOPA-akademiet: Å skrive for slagverk

NOPA-akademiet trommer igjen sammen til dypdykk, denne gangen i en hel instrumentpark. Slagverker og NOPA-medlem Joakim Nordin tar oss med til slagverk-instrumentenes rike univers
  • til