NOPA-akademi: hardware & software - NOPA
  • EN
  • Kalender 23

NOPA-akademi: hardware & software

25. og 26. oktober inviterer vi til NOPA-akademi: hardware & software.
  • Fredag 25. oktober 2019
  • Lørdag 26. oktober 2019

I neste NOPA-akademi fordyper vi oss i hardware og software og deres rolle i kreative og kunstneriske prosesser.

Kurset er todelt, hvor første dag vil dreie seg om hardware og andre dag om software. Hver dag deles inn i to bolker: en teoretisk bolk som inneholder seks foredrag, og en praktisk bolk, hvor deltakerne blir delt inn i mindre grupper og får mulighet til å prate med foredragsholderne og teste utstyret de har snakket om. Arrangementet er lagt til Westerdals. 

Det gis reisestøtte til medlemmer som bor minst ti mil utenfor Oslo. Reiseskjema leveres i etterkant.

Se program her.