Nominer ditt verk til Grand Scores - NOPA
  • EN
  • Kalender 23

Nominer ditt verk til Grand Scores

ECSA har åpnet for nominasjon av filmmusikk til Grand Scores Film Music Award 2017. NOPA har ansvar for å samle inn bidrag som vår jury skal vurdere og fristen for å sende inn er fredag 9. september.
  • Fredag 9. september 2016