SKRIVESPERRE! - NOPA
  • EN
  • Kalender 26

SKRIVESPERRE!

Musikkforum på Kulturhuset i Oslo, kl 19:00. Gratis inngang.
Musikkforum M-hvit bakgrunn
  • Onsdag 26. august 2015

Med psykolog Kirsti Jareg, forfatter Bjarte Breiteig og artist Ingrid Olava

Mange kreative mennesker kan oppleve tvil, vegring og noen ganger også total sperre i forbindelse med sitt virke. Men hva er egentlig skrivesperre? Finnes det forskjellige former for skrivesperre? Når og hvorfor kommer den? Og hvordan kommer man seg ut av den?

Forfatter Bjarte Breiteig har opplevd flere år med skrivesperre. Psykolog Kirsti Jareg har lang erfaring med personer som har utfordringer i sitt kreative virke. Artist
Ingrid Olava opplever ofte den kreative prosessen som et slags sykdomsforløp.

Velkommen til en unik panelsamtale om et utbredt, men underkommunisert fenomen. Ordstyrer: Torgny Amdam