Music Norway: Samarbeidsprosjekter med utviklingsland - NOPA
  • EN
  • Kalender 29

Music Norway: Samarbeidsprosjekter med utviklingsland

Tilskuddsordningen er for musikkprosjekter som er tenkt å ha en positiv betydning for utviklingen av musikkfeltet i et utviklingsland. Det gis ikke tilskudd til rene konsertturnéer gjennom denne ordningen.
  • Tirsdag 1. mars 2016