Music Norway: Bakkekontakt - NOPA
  • EN
  • Kalender 23

Music Norway: Bakkekontakt

Relokaliseringsprogrammet har skiftet navn til Bakkekontakt, og Music Norway åpner for at bransjeaktører også kan hospitere hos partnerbedrifter i utlandet. Music Norways initiativ Bakkekontakt er et residency-program som gir norske eksportører en mulighet til å bo og jobbe ut fra strategisk viktige markeder i en periode på 1 – 3 måneder.
  • Onsdag 1. juni 2016
  • Torsdag 1. september 2016