Møte med Music Norway Berlin - NOPA
  • EN
  • Kalender 10

Møte med Music Norway Berlin

Hva oppleves som barrierer for internasjonalisering/eksport for norske filmkomponister? Kartlegge hovedutfordringer for norske aktører og se på forslag til konkrete tiltak/prosjekter som Music Norway kan arbeide videre med. Vara i styret, Eirik Myhr, filmkomponistene Knut Avenstroup Haugen og Ginge, samt informasjonskonsulent fra NOPA Lasse W. Fosshaug deltar.
  • Tirsdag 16. februar 2016