Midlertidig utlysning fra Statens Kunstnerstipend - NOPA
  • EN
  • Kalender 04

Midlertidig utlysning fra Statens Kunstnerstipend

Stortinget har 19. juni bevilget 70 millioner til en midlertidig stipendordning under Statens Kunstnerstipend.

  • Onsdag 5. august 2020

Populærkomponister, tekstforfattere og skapende produsenter med virke i Norge kan søke om kunstnerstipend på kr 100.000, men foreløpig er ikke antallet stipender til de ulike kunstnergruppene fordelt.

Søknadsfrist 5. august

Søknadsskjemaet blir tilgjengelig fra 1. juli på Kulturrådets hjemmesider.