Medlemsmøte på Røverstaden - NOPA
  • EN
  • Kalender 04

Medlemsmøte på Røverstaden

Vi inviterer til en faglig prat om aktuelle saker for NOPAs medlemmer denne våren.
  • Mandag 7. mai 2018

NOPA inviterer alle medlemmer til et medlemsmøte 7. mai klokken 17.00–19.00. Dette er en forberedelse til NOPAs generalforsamling og TONOs årsmøte – for de som skal delta der.

På dagsorden

Innspurt for arbeidet med ny åndsverklov
Etter planen skal Stortinget behandle forslaget til ny åndsverklov 15. mai. Mye står på spill. Vi orienterer om vårt arbeid – og hva du kan bidra med frem til stortingsbehandlingen.

Pengestrømmen i TONO
Hvordan ser TONOs avregningsmodell ut? Vi ser på nåtid og en ønsket situasjon sett fra komponister og tekstforfatteres ståsted.

Musikk til film, TV og spill
NOPAs satsingsområder i 2018.

Medlemsmøtet vil bli filmet og kan sees i opptak.

NOPA dekker reise for deltakere som har over 10 mil reisevei. Rimelig reisemåte skal velges. Høyre reisekostnader skal godkjennes av administrasjonen.

Etter medlemsmøtet inviterer vi til minglefest på Røverstaden sammen med andre deler av musikkbransjen.

PÅMELDING