KREATIVT EUROPA - Ny utlysning for samarbeidsprosjekter - NOPA
  • EN
  • Kalender 23

KREATIVT EUROPA – Ny utlysning for samarbeidsprosjekter

Internasjonale samarbeidsprosjekter kan søke midler fra EU-programmet Kreativt Europa med frist 7.oktober.
  • Onsdag 7. oktober 2015

Prosjektene skal bidra til å:
·        Styrke kulturlivets evne til å arbeide internasjonalt
·        Øke sirkulasjon av kunstnere, aktører, kulturelle/kreative produksjoner og produkter
·        Bidra til innovasjon i kunst- og kulturfeltet
·        Bidra til publikumsutvikling

 

Utlysningen finner du her