Kopinor: Seminar om fordeling, undersøkelser og forhandlinger - NOPA
  • EN
  • Kalender 10

Kopinor: Seminar om fordeling, undersøkelser og forhandlinger

Kopinor er inne i en brytningstid med nye fordelingsnøkler og nye undersøkelsesmetoder som medfører at fordelingsstatistikken blir noe endret. De inviterer til seminar for å fortelle mer om dette. Informasjonskonsulent Lasse W. Fosshaug deltar fra NOPA.
  • Torsdag 26. november 2015