Kickstart 21 - Music Norway - NOPA
  • EN
  • Kalender 10

Kickstart 21 – Music Norway

Målsetting er å øke internasjonal etterspørsel og salg av musikk produsert i Norge.
  • Tirsdag 21. september 2021
  • Fredag 15. oktober 2021
  • Mandag 1. november 2021

Et tilskudd i Kickstart 21 skal stimulere til aktivitet som sikrer at eksportørene viser konkurransekraft internasjonalt og styrker sin posisjon i det globale markedet.

Ordningen er midlertidig for 2021, og omsøkte midler må kostnadsføres i 2021. Midlene skal forberede norsk musikkliv for gjenåpning ved å igangsette, gjennomføre og videreutvikle planlagt internasjonal aktivitet og samarbeid.

Støtteordningen administreres av Music Norway.

Les mer og søk her.