Innspillskonferanse Music Norway - NOPA
  • EN
  • Kalender 10

Innspillskonferanse Music Norway

Music Norway inviterer til innspillskonferanse for å høre hva bransjen i Norge trenger fra dem. Styreleder Ingrid Kindem deltar og holder innspill. Kommunikasjonsrådgiver Lasse W. Fosshaug deltar også.
  • Fredag 8. april 2016