Innspillmøte om kunstnerøkonomiutredningen - NOPA
  • EN
  • Kalender 24

Innspillmøte om kunstnerøkonomiutredningen

Jon-Willy Rydningen representerte NOPA da kulturminister Torhild Widvey inviterte til innspillsmøte i Bergen.
  • Torsdag 16. april 2015

Utredningen Kunstens autonomi og kunstens økonomi kommer med en rekke anbefalinger på svært mange ulike områder knyttet til kunstnerøkonomien. I innspillsmøtet ønsket kulturministeren særlig innspill rundt følgende temaer:

  • Hvordan møte utfordringer knyttet til nedgang i inntekter fra kunstnerisk virke, uten å gi hele regningen til staten?
  • Hvordan styrke kunstnernes evne til å leve av det de skaper? Hvilken rolle bør henholdsvis næringsperspektiv og entreprenørskap ha?
  • Hva bør en eventuell instans for kunstnerøkonomi ha som oppgaver?

Utredningen har høringsfrist 8. mai. NOPA skal levere inn høringsuttalelse.