Informasjonsmøte om NRKs publiseringsstrategi - NOPA
  • EN
  • Kalender 10

Informasjonsmøte om NRKs publiseringsstrategi

"NRK har gleden av å invitere dere til et informasjonsmøte hvor vi vil informere om NRKs publiseringsstrategi for 2017-2019. Vi vil og så vise tall for bruken av NRKs forskjellige tilbud og orientere om andre aktuelle saker som angår NRK og dere som rettighetshavere." Styreleder Ingrid Kindem og kommunikasjonsrådgiver Lasse W. Fosshaug deltar fra NOPA.
  • Mandag 29. februar 2016