Hvem synes du fortjener Prøysenprisene 2022? - NOPA
  • EN
  • Kalender 23

Hvem synes du fortjener Prøysenprisene 2022?

Nå kan du nominere den kandidaten du synes fortjener det mest!
Prøysen ved skrivemaskin
Foto: Rigmor Delphin (CC)
  • Onsdag 13. april 2022

Prøysenprisene gis årlig for fremragende innsats innen musikk, visekunst eller diktning innenfor genrene som forbindes med Alf Prøysen.

Nopa, Norsk Viseforum og Norske Barne- og Ungdomsforfattere står for både oppnevning av juryen og utdeling av prisene. Prøysenhuset deltar også i arbeidet. Prisene deles ut på konserten Prøysen til byen i Oslo på høsten.

– Send inn ditt forslag med en kort begrunnelse innen onsdag 13. april. Skjema og mer info ligger her.

Les også denne saken i Ballade. 

Prøysenprisene består av følgende priser:

Prøysenprisen

Prøysenprisen gis for fremragende innsats innen musikk, visekunst eller diktning innenfor de genrene som forbindes med Alf Prøysen. Prisen tildeles skapende eller utøvende kunstnere, eller til oppmuntring for unge talenter.

Teskjekjerringprisen

Teskjekjerringprisen gis for fremragende innsats innen musikk, visekunst eller diktning innenfor de genrene som forbindes med Alf Prøysen, men med spesiell vektlegging på virksomhet rettet mot barn. Prisen tildeles skapende eller utøvende kunstnere, eller til oppmuntring for unge talenter.

Alf Prøysens ærespris

Juryen kan beslutte å dele ut Alf Prøysens Ærespris for langt og fortjenestefullt virke innen for de samme områdene som dekkes av de to andre prisene. Det er opp til juryen å bestemme om denne prisen skal deles ut.

Du kan se alle de tidligere vinnerne av Prøysenprisene her.