Gjennomgang av utkast til ny åndsverklov - NOPA
  • EN
  • Kalender 07

Gjennomgang av utkast til ny åndsverklov

Advokat Hans Marius Graasvold redegjør for sentrale endringer i den nye åndsverkloven. NOPAs styreleder og administrasjon deltar.

  • Mandag 25. april 2016