Gjennomgang av utkast til ny åndsverklov - NOPA
  • EN
  • Kalender 23

Gjennomgang av utkast til ny åndsverklov

Kopinor inviterer sine medlemsorganisasjoner til en gjennomgang av utkastet til den nye åndsverkloven. 2. nestleder Jon-Willy Rydningen, administrativ leder Tine Tangestuen og kommunikasjonsrådgiver Lasse W. Fosshaug deltar fra NOPA.
  • Fredag 29. april 2016