Hvordan går det med kreativ næring i Norge? - NOPA
  • EN
  • Kalender 23

Hvordan går det med kreativ næring i Norge?

BI Centre for Creative Industries har redefinert næringen, kvalitetssikret populasjonen og sett på verdiskaping og sysselsetting i perioden 2008-2014 i samarbeid med Menon. Administrativ leder Tine Tangestuen og informasjonskonsulent Lasse W. Fosshaug deltar fra NOPA.
  • Onsdag 17. februar 2016