Fritt ord - NOPA
  • EN
  • Kalender 10

Fritt ord

Ny ordning!
  • Tirsdag 31. mars 2020
  • Torsdag 30. april 2020

Fritt ord gjør en ekstrabevilgning på 40 millioner kroner for å «bidra ekstraordinært til prosjekter som kan sikre ytringsrommene, utvikle nye ytringsarenaer og bidra til en levende og vital offentlighet». Det kan for eksempel være digital formidling av kunst, kultur, kunnskap og samfunnsdebatt fra frilansere, grupper, institusjoner, organisasjoner osv. Første søknadsfrist for ekstrabevilgningene er 31.3. kl 15. Den neste er 30.4. kl 15. Les mer