Frist for å nominere kandidater til Bendikprisen - NOPA
  • EN
  • Kalender 03

Frist for å nominere kandidater til Bendikprisen

Arne Bendiksens talentpris er en gave fra Kulturdepartementet til norske populærartister, og formålet med prisen er å bidra til talentutvikling innen norsk populærmusikk.
  • Mandag 1. februar 2016

Prisen er på 100.000 kroner og deles ut årlig på GramArts sommerfest i mai. Tidligere vinnere er Spidergawd (2015), Highasakite (2014), Monica Heldal (2013), Stein Torleif Bjella (2012), Ida Jenshus (2011) og Karpe Diem (2010).

Kriterier
Prisen skal være et bidrag til en artist som allerede har kommet et stykke på vei i sin karriere, som enten har minst en kommersiell utgivelse eller har konsertvirksomhet av et visst omfang å vise til. Prisvinner velges ut på bakgrunn av aktualitet, fra et vidt spekter av populærmusikalske uttrykk og uavhengig av organisasjonsmessig tilknytning.

Hvordan nominere
Medlemmer av GramArt, musikkbransjen og andre kan foreslå kandidat(er) til prisen.

Det er lov å foreslå seg selv!

Forslag sendes til GramArt innen 1. februar på en av følgende måter:
• e-post til gramart@gramart.no
• melding på Facebook
• post til GramArt, Kirkegata 5, 0153 Oslo.

De nominerte offentliggjøres på GramArts hjemmeside i midten av mai.