Debatt på Arendalsuka: "Hvorfor hører vi stadig mindre på norsk musikk, når utlandet trykker den til sitt bryst?" - NOPA
  • EN
  • Kalender 10

Debatt på Arendalsuka: “Hvorfor hører vi stadig mindre på norsk musikk, når utlandet trykker den til sitt bryst?”

I samarbeid med FONO, Gramart og Musikkforleggerne arrangerer NOPA en paneldebatt med fokus på bruken av norsk musikk – i Norge.
nettside – eventbildet
  • til

Vi spør: hvorfor hører vi stadig mindre på norsk musikk, når utlandet trykker den til sitt bryst?

Lite definerer et folk og en identitet som populærmusikken. For 15 år siden inneholdt annenhver solgte CD i Norge norskprodusert musikk. I 2020 var bare 19% av musikken nordmenn kjøpte (strømming, nedlastning og fysisk salg) vår egen. Tilsvarende tall for Danmark 42,8%, mens det i Finland var 38% i 2019. Alle andre land vi liker å sammenligne oss med leverer bedre nasjonal andel. Fallet i nordmenns bruk av egen musikk er dramatisk, og har nå vedvart over mange år.

Det paradoksale er at det stadig går bedre med norsk musikk i utlandet. For tre år siden fikk daværende kulturminister Trine Skei Grande overrekt rapporten: Hva nå? Digitaliseringens innvirkning på norsk musikkbransje, fra et BI-utvalg. Rapporten tegner et dystert bilde av utviklingen. Selv om Norge ligger langt framme i bruk av strømmetjenester blir norsk musikk mer usynlig. Bør vi tenke nytt?

Hva kan gjøres for å øke bruken av norsk musikk i Norge, og hvilke gevinster – utover det kulturelle – kan vi høste om vi lykkes?

Hvem er på scenen?

Debatten ledes av Stein Bjelland og du vil møte følgende deltagere:

  • Grunde Almeland (V), Leder, Familie- og kulturkomiteen
  • Tage Pettersen (H), 1. nestleder, Familie- og kulturkomiteen
  • Åslaug Sem, Jacobsen (Sp), Familie- og kulturkomiteen
  • Kathy, Lie (Sv), Familie- og kulturkomiteen

Det blir også en innledning ved Daniel Nordgård (UiA), Larry Bringsjord (FONO), Ole Henrik Antonsen (NOPA).

Se NOPAs debatt direkte
Debatten vil bli strømmet på NOPAs Facebook-side. Følg med her torsdag 18. august kl. 09:30.