Balansekunst presenterer: Kjønn i bevegelse! - Virkemidler for bedre kjønnsbalanse i musikklivet - NOPA
  • EN
  • Kalender 10

Balansekunst presenterer: Kjønn i bevegelse! – Virkemidler for bedre kjønnsbalanse i musikklivet

Kl 14:00 på Vulkan Arena, for by:Larm delegater.
  • Fredag 6. mars 2015

Hvilke grep og virkemidler kan bransjen ta for å bedre kjønnsbalansen i musikklivet?

Skal vi bruke politiske virkemidler i musikklivet? Eller ville de oppleves som statlige tvangsmidler? Eller vil alt ordne seg av seg selv om vi bare venter lenge nok? Frykter musikkbransjen at kvoteringsspøkelset for alvor skal komme og «ta oss»?

Velkommen og kort innledning v/ Joakim Haugland, bookingsjef by:larm.

Hovedinnlegg v/ Ansgar Gabrielsen, kvoteringslovens far: Det mest effektive politiske grepet innen kjønnsbalanse i Norge de siste tiårene er Kvoteringsloven, som Høyre-mannen Ansgar Gabrielsen stod i bresjen for i 2002. Kvoteringsloven er internasjonalt kjent og anerkjent, og er en modell for mange land i verden. I 2009 lagde BBC til og med en dokumentar med Gabrielsen i hovedrollen: Thinking big: A woman´s place is in the boardroom.

Dagens regjering speiler ingen synlig politikk eller agenda – eller vilje – i statsbudsjettet på feltene kjønnsbalanse og likestilling, men varsler at de vil lage en likestillingsmelding i 2015. Meldingen vil ta opp ”likestillingsutfordringer på sentrale områder som oppvekst og utdanning, arbeidsliv, næringsliv og entreprenørskap, helse og vold” – men ikke i kulturlivet.

Hvilke virkemidler opplever ulike bransjeaktører, forskere og politikere som gode i forhold til balansert rekruttering?

Balansekunstprosjektet har invitert flere gamle og nye stemmer på feltet til å si hva de tenker om saken:

  • Siri Øyslebø Sørensen, Forsker v/ NTNU,
  • Lena Midtveit, Administrerende direktør i Sony Music Entertainment,
  • Anne Aasheim, Direktør i Norsk kulturråd,
  • Hege Haukland Lidal, Medlem av Familie- og kulturkomiteen (AP),
  • Ingrid Kindem, styreleder i NOPA, komponist.

Samtalen ledes av Rhiannon Edwards (daglig leder i Musikkutstyrsordningen).

Om Balansekunst: Balansekunst er et nettverk av aktører musikkbransjen som arbeider for å få fortgang i arbeidet med å jevne ut kjønnsforskjellene i musikklivet. NOPA er medlem, sammen med over 30 organisasjoner, bedrifter, festivaler og utdanningsinstitusjoner. Les mer om oss her.