Artiststipendet 2021 – GramArts Fond - NOPA
  • EN
  • Kalender 24

Artiststipendet 2021 – GramArts Fond

Artiststipendet gjør det mulig for populærartister å utvikle seg kunstnerisk og profesjonelt over en lengre periode.
  • Fredag 1. oktober 2021

Artiststipendet er et årlig prosjekt- og arbeidsstipend som gis til profesjonelle populærartister, for å stimulere til kunstnerisk og profesjonell utvikling og fordypning.

Stipendet skal gi artister mulighet til å skape og formidle ny musikk samt utvikle sin næring.

På grunn av pandemien har Fondet bestemt at stipendets formål for inneværende år skal endres og defineres som et gjenåpningsstipend. Målet er at artister skal spille igjen snarest mulig og bidra til at live-aktiviteten kommer raskt tilbake til nivået vi så før covid.

Gjenåpningsstipendet utgjør kr 100.000,- og deles ut uavhengig av organisasjonstilknytning. For 2021 antar Fondet å dele ut 13 stipender.

Gjenåpningsstipendet skal som utgangspunkt dekke en tidsperiode på 6-12 måneder.

 

Les mer og søk stipend her.

 

Om fondet:

Stiftelsen GramArts Fond for fonogramartister ble etablert i 2003. Fondets formål er å forvalte fremføringsvederlag som mottas av Artistorganisasjonen GramArt på vegne av fonogramartister.

Størstedelen av Fondets midler utbetales individuelt til norske artister uavhengig av organisasjonstilknytning. Midler til individuell fordeling utgjør 70 prosent av de totale utbetalingene. Normalt fordeles disse midlene én gang i året. I tillegg bevilger Kulturdepartementet årlig en privatkopieringskompensasjon. De resterende 30 prosent av Fondets midler ble fra og med 2016 gjort om til stipendet Artiststipendet. Stipendet er et årlig arbeidsstipend som gis til profesjonelle populærartister for å stimulere til kunstnerisk og profesjonell utvikling og fordypning. Stipendet skal gi artister mulighet til å skape og formidle ny musikk og ikke minst utvikle artistkarrieren sin.