Årsmøte i TONO - NOPA
  • EN
  • Kalender 10

Årsmøte i TONO

TONO avholder årsmøte for sine andelshavere. Her bør så mange NOPA-medlemmer som mulig stille.
  • til

Vi oppfordrer alle som er andelshavere i TONO til å delta på TONOs årsmøte på Litteraturhuset i Oslo tirsdag 30. mai kl. 17:00. Det er kun TONOs andelshavere som blir invitert og får delta på årsmøtet. Andelshavere har stemmerett. Kan du ikke delta så bør du benytte muligheten til å gi et annet NOPA-medlem fullmakt til å stemme på dine vegne. Ta kontakt med administrasjonen, om du ønsker hjelp med dette.