Kulturrådet: Arrangørstøtte musikk - NOPA
 • EN
 • Kalender 26

Kulturrådet: Arrangørstøtte musikk

Arrangørstøtte musikk er en tilskuddsordning fra Kulturdirektoratet og er rettet mot arrangører av offentlige konserter i Norge.
 • Tirsdag 5. mars 2024
 • Tirsdag 3. september 2024

Ordningen skal stimulere til økt profesjonalitet i formidling av konserter og til å utvikle og opprettholde arrangører i hele landet som på sitt vis bidrar til å formidle

 • konserter som er offentlig tilgjengelige
 • et allsidig konserttilbud
 • fornyelse og utvikling av musikk i alle sjangre som skapes og produseres i samtiden
 • både utvikling og bevaring av ulike musikktradisjoner
 • nye former for konsertfremvisning og kuratering av konsertprogram/-serier
 • konserter til barn og unge
 • konserter med innhold og/eller aktører som omfattes av kulturelt mangfold slik det er definert i Kulturrådets oppdrag som nasjonal koordinator for mangfold
 • konserter til publikum som omfattes av / representerer kulturelt mangfold slik det er definert i Kulturrådets oppdrag som nasjonal koordinator for mangfold
 • konserter til publikum i alle aldre og med ulike sosiale og økonomiske forutsetninger

Les mer på Kulturdirektoratets sider her.