Kulturrådet: tilskudd i forbindelse med koronakrisen - NOPA
  • EN
  • Kalender 29

Kulturrådet: tilskudd i forbindelse med koronakrisen

Ekstraordinær utlysning i forbindelse med koronakrisen
  • Tirsdag 5. mai 2020

Kulturrådet har orientert om at de ikke vil kreve tilbake tilskudd til arrangementer og prosjekter som blir avlyst i forbindelse med pandemien. I tillegg settes inntil 30 millioner av midlene i Norsk kulturfond i en egen tilskuddsordning for kunst- og kulturprosjekter som må tilpasse seg korona-pandemien. Ordningen vil også omfatte prosjekter som allerede er gjennomført.

Det kan søkes om tilskudd til å:

  • Skape nytt innhold innenfor rådende produksjonsvilkår og -rammer
  • Tilpasse eksisterende produksjoner/verk/innhold til formidling i nye kanaler eller på nye måter
  • Utvikle arbeids- og produksjonsmåter, kuratorgrep og formidlingsvirksomhet tilpasset koronasituasjonen

Søk her.