Internasjonalt samarbeid - NOPA
  • EN
  • Kalender 10

Bakgrunn
NOPA startet i 2019 et målrettet arbeid for å bli med i internasjonale prosjekter finansiert av EØS-midlene. Det innebar at vi deltok på «matchmaking» seminarer og tok kontakt med flere titalls kulturaktører i land som Portugal, Litauen, Estland, Polen, Slovakia, Bulgaria og Tsjekkia.

Noe av ønsket som lå til grunn var at NOPA skulle kunne gi medlemmene og andre deltakere gode muligheter for interessante arbeidsopphold, stipend og internasjonal erfaring.

Slovakia starter opp først

NOPA søker etter tre låtskrivere/musikere som kan delta på åpningskonferansen for prosjektet 28. juni 2021.
Deltagelsen er honorert og konferansen skal foregå på nett. Prosjektet varer ut 2023 og det kan bli aktuelt med deltagelse på konserter og arrangement i Slovakia.

Flere internasjonale prosjekter

NOPA er også med på flere søknader som ikke er avgjort enda, blant annet i Portugal og Litauen.

NOPA har fått tilskudd fra Viken fylkeskommune for å gjennomføre søknadsarbeidet i forbindelse med disse EØS-prosjektene.