Innvilget prosjektstøtte 2016/17 - NOPA
  • EN
  • Kalender 04

Låtskriverworkshops

Prosjekt Ansvarlig Tilskudd
Songwriter Master Class i Fosen i regi av Norsk Americanaforum Ottar Johansen

 

28 000

 

Låtskriverkurs i regi av viseklubben Spelt Anne Grete Seljebakk

 

40 000
Låtskriverkurs på Musik- konservatoriet i Tromsø Musikkonserva- toriet i Tromsø

 

5000
Låtskriverprosjekter under Litteratursymposiet i Odda Lage Thune Myrberget

 

15 000
by:Songs internasjonal låtskrivercamp Bernt Rune Stray

 

100 000
Tre plasser på Nordisk sangskriveruke på Bornholm i regi av Danske Populærautorer DPA Jørgen Thorup

 

22 000
Komponeringsworkshop for barn med spesielle behov
i regi av Prente Music Heidi Aabrekk

 

20 000
Komposisjonskonkuranse for barn i regi av Veslefrikk Eldar Skjørten

 

80 000
Låtskriverprosjekter under Litteratursymposiet i Odda, redigering av lm for Youtube Lage Thune Myrberget

 

9295

 

NOPA-akademiet -
Å komponere for Harpe Stein Eide/ NOPA

 

20 000

 

Oppfølgingskurs for låtskrivere, Viseklubben Spelt i Tromsø Anne Grete Seljebakk

 

25 000
Song Farm internasjonal låtskriverworkshop Jørn Dalchow

 

60 000
Songwriter Master Class
 i regi av Americanaforum, tilskudd til strømming Ottar Kohansen 8500
Trondheim Song Expo, Internasjonal låtskrivercamp Robin Jensen 69 500
Låtskriverseminaret Raus Johanna K. Demker 40 000

 

Andre musikkpolitiske tiltak

Prosjekt Ansvarlig Tilskudd
Koordinering av nordisk undesøkelse om arbeids- betingelser for spill-kom- ponister i Norden i regi av BFM Branscheklubben for lm- og mediekomponister i Danmark Lone Nyhuus

 

9000
Ballade.no for 2017 Bente Leiknes Thorsen 110 000
Utarbeidelse av rapporten Norsk musikkteater i tall,
i regi av Musikkteaterforum Henriette Myhre

 

40 000
Utvikling av digital guide om norsk musikkliv på engelsk, Music Marketing Method, for utenlandske musikere i Norge i regi av Global Oslo Music Malika Makouf Rasmussen

 

60 000
Utvikling av en app, PopApp, som skal innehold tekst, besifring, noter mm. Cantando Musikkforlag Jan Stefan Bengtsson

 

40 000
Utvikling av opphavsretts- oppgave i spillet Lyderia
 i regi av Kulturtanken Kjetil Moen

 

70 000
Driftstilskudd SafeMUSE Jan Lothe Eriksen 80 000
Programproduksjon TV-pro- grammet 12 bannlyste sanger fra 12 ulike land
 i regi av Ordentlig Radio AS Lars Ulseth

 

50 000