Avlyst: Innspillsmøte for NOPA-seminaret 2024 - NOPA
  • EN
  • Kalender 24

Avlyst: Innspillsmøte for NOPA-seminaret 2024

Møtet er avlyst, men innspill er fortsatt velkomne! Ta kontakt med oss!
Innspillsmøte
Foto: Frank Michaelsen

Vi ønsker dine innspill
Onsdag 07. juni arrangerer vi et åpent, digitalt innspillsmøte for NOPA-seminaret 2024. Innspillsmøtet er for første gang heldigitalt, slik at alle som ønsker har mulighet til å delta. Møtet gjennomføres på zoom kl. 13:30 – 15:30. Vi ønsker å høre fra deg om hva du ønsker å oppleve på vårt neste NOPA-seminar – dine innspill er viktige for at vi kan lage et best mulig program for deg og dine kollegaer! 

Agenda for møtet

  • Velkomst og presentasjon av programutvalget 
  • Arbeidsprosessen – slik jobber vi med NOPA-seminaret 
  • Vi snakker om deres innspill 
  • Veien videre

Tid og sted
Møtet foregår digitalt på Zoom, onsdag 07. juni kl. 13:30 – 15:30.
Møtelink sendes på mail. Hvis du ikke kan delta, kan sende inn dine innspill via skjemaet i denne saken.  

Tenk på dette når du forbereder deg til møtet
NOPA-seminaret har tradisjonelt vært en møteplass for låtskrivere, komponister, tekstforfattere og produsenter. Seminaret har som mål å man skal gå derfra og føle seg motivert og med nye verktøy til å skape ny musikk, tekst og verk. Vi har derfor ikke fokusert på “den administrative delen” av musikkvirksomhet (f.eks. kontrakter, budsjett, søknader, trygderett etc.), eller den utøvende delen (f.eks. samspill, stå på scenen, hvordan håndtere publikum etc). Det er derfor fint om innspillene deres ta utgangspunkt i “det skapende”. 

For at vi skal gjøre det mest mulig effektivt på møtet, så ønsker vi at hver person holder seg til maks 3 innspill. Det er fint om dere kan forberede innspillene så godt og konkret som mulig. Vi setter av begrenset tid per person, slik at vi holder møtetiden.

Vel møtt!