Innspill til ny kulturmelding

NOPA har sendt sitt innspill til den nye kulturmeldingen. Les det her!

Foto på forside: Anne Valeur

Kulturdepartementet har bedt om innspill til arbeidet med en ny kulturmelding. Det er 14 år siden sist gang – mye har endret seg siden.

NOPA har sendt inn sitt innspill, hvor vi har snakket opphaveres sak. Vi mener det er viktig at den nye kulturmeldingen ser på:

  • Fremtiden i en digital hverdag – med problematikker som «value gap» og «Safe Harbour».
  • Åndsverkloven. Opphavsretten må ligge hos de som har skapt verket, og plikten til kreditering må overholdes.
  • Insentivordninger som fremmer norsk musikk på radio og i offentlige institusjoner.
  • Lønnsforhold og sosiale rettigheter for frilansere.
  • Å sikre det språklige mangfoldet i fremtiden, med flere stipender til tekstforfattere (som skriver på norsk og engelsk).

LES HELE INNSPILLET HER.

Del dette innlegget

Tilbake til toppen