Informasjon til jobbsøkere - NOPA
  • EN
  • Kalender 14

Informasjon til jobbsøkere

NOPA har innkalt aktuelle søkere til intervjuer.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Fra NOPAs priskonsert i 2019. Foto: Christoffer Krook

Vi har fått til sammen 400 søknader til de tre utlyste stillingene. Det er et privilegium at så mange vil arbeide i NOPA og vi fikk inn en stor mengde interessante søknader. Mange kunne ha gjort jobben. Vi har lagt mest vekt på erfaring i utvelgelsene, for å få inn kandidater som kan tilføre noe nytt. Vi er fortsatt i en prosess. Endelig avgjørelse tas senest på NOPAs styremøte 18. juni.

Andregangsintervjuer vil holdes 8. og 9. juni i NOPAs lokaler i Kongensgate 24.