Informasjon til jobbsøkere - NOPA
  • EN
  • Kalender 01

Informasjon til jobbsøkere

NOPA vil innkalle til intervju i løpet av uke 22.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Fra NOPAs priskonsert i 2019. Foto: Christoffer Krook

Vi har fått til sammen nesten 400 søknader til stillingene i NOPA.

I løpet av 27.–29. mai vil vi gi beskjed til kandidater som er aktuelle for intervju. Intervjuene foregår fysisk, evt. over video om gode grunner tilsier det. Datoer for intervju blir følgende:

2. juni – førstegangsintervju for kommunikasjonsansvarlig

3. juni – førstegangsintervju for økonomimedarbeider

4. juni – førstegangsintervju for prosjektansvarlig

Andregangsintervjuer vil holdes fra 5.–9. juni.