Medlemskontingent i NOPA 2016 - NOPA
  • EN
  • Kalender 07

Medlemskontingent i NOPA 2016

På generalforsamlingen 30. mai ble det innført lik medlemskontingent for alle. Ordningen med direkte trekk fra TONO-avregningen videreføres, og trekket skjer i juni.

Generalforsamling i NOPA 2016. Foto: Trine Mjølhus Jacobsen.
Generalforsamling i NOPA 2016. Foto: Trine Mjølhus Jacobsen.

OPPDATERT: trekket for medlemskontingent 2016 ble ikke gjennomført på juniavregningen. Trekket blir gjennomført i september.

NOPAs medlemskontingent har de senere årene vært på kr 1.800 for medlemmer og kr. 1.000 pr. år de tre første årene av medlemskapet. Jmf. de nye vedtektene, ønsker NOPAs styre at medlemskontingenten blir lik for alle. Man får fritak fra medlems-kontingenten fra det året man fyller 67 år.

Ved innføring av lik medlemskontingent for alle, fjernes innmeldingsgebyret på kr 1.000. Begrensningen i stemmerett og begrensningen i mulighet til å søke arbeidsstipend fjernes også. I dag må man ha vært medlem i ett år for å kunne stemme på generalforsamling og søke om arbeidsstipend.

Styret ønsker å opprettholde ordningen med å trekke medlemskontingenten fra TONO-avregningen. Dette trekket gjøres i juni.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til vedtak om uendret medlemskontingent på kr 1.800 pr. år. Medlemskontingenten blir lik for alle NOPAs medlemmer. Fra det året man fyller 67 år får man fritak fra medlemskontingenten. Ordningen med trekk av medlemskontingenten over TONO-avregningen opprettholdes.