Hvordan søke Det norske komponistfond

NOPA-medlemmer forteller om hvordan de selv fikk støtte.

Det norske komponistfond skal stimulere til fremme av skapende tonekunst, uavhengig av genre.  Komponisten/låtskriveren kan selv søke støtte fra fondet.

4. mars kl. 13.00 er neste søknadsfrist for Det norske komponistfond. Les retningslinjene og søk her.

I søknaden må en dokumentere at det er en bestiller av musikkverket som det søkes støtte til. Altså, er det påkrevet at man har et spillested for musikken, at du har en konkret plan for hvor musikken skal formidles. Men hva er egentlig en bestiller?

Vi har spurt NOPA-medlemmer som har fått støtte i fondet om hvordan de inngikk avtaler med ulike bestillere.

BRUK MEDMUSIKERE

Benedicte Torget har selv søkt støtte, og fått innvilget. Hun har brukt medmusikere som bestillere, og dermed kvalifisert til støtteordningen. Her deler hun sine tips med deg:

  • Intensjonsavtalen med dine medmusikere lager du selv. Lag den gjerne som en kontrakt, med ditt og deres navn. Medmusikerne må bekrefte at de vil framføre verket på det aktuelle spillestedet. Lag avtalen i en word-fil som medmusikerne dine undertegner på, som de sender tilbake til deg. Intensjonsavtalen må med i søknaden.
  • Søk om støtte til et prosjekt du brenner for!
  • Bruk tid på å finne en form for retning. Du kan aldri vite hvordan verket / låtene faktisk kommer til å låte, men for å søke må du ha en idé. Bruk tid på utvikle den idéen.
  • I første skriverunde tenker jeg det kan være lurt å lage en ganske fri disposisjon, skrible ned stikkord i fri flyt. Når du begynner på prosjektbeskrivelsen beskriver du musikken du vil lage, beskriv den slik du selv drømmer om at den skal bli. Ta deg tid, puss på formuleringene slik at de blir akkurat slik du vil ha dem. Beskriv gjerne hvorfor du tror den vil fungere godt med akkurat de musikerne du har med deg, og på det spillestedet du har valgt for fremføring.
  • Mange gjennomlesinger er som regel nødvendig for at søknaden skal bli god. Rydd teksten for gjentakelser. Sjekk at disposisjonen fungerer. Det skal være lett for leseren å forstå hvor du vil med arbeidet ditt.
  • Vær alltid nøye når du setter opp budsjettet.

Musikk til teater

Emilie Storaas søkte Det norske komponistfond for første gang i 2018, og fikk tildelt 30.000 til å skrive musikk til teaterforestillingen Vaginamonologene.

– Jeg tok kontakt med en teatergruppe i Oslo som skal sette opp Vaginamonologene, fordi de var på leting etter en komponist og musiker til stykket. De søkte på vegne av meg og det var veldig gøy at vi fikk innvilga! Jeg holder på med musikken til det stykket nå, som er veldig utfordrende, lærerikt og gøy!

– Har du laget musikk til teater før?

– Nei, det er første gang! Så mange ting som skjer for første gang her. Jeg har vært utøver i en teaterforestilling før, men da var musikken skrevet på forhånd, forteller Storaas.

VILLE FÅ FREM LOKALT MUSIKKLIV

Vegar Vårdal har også fått støtte fra fondet til verket «Ikkje var blog – kyss meg».

– Dette var ikke utelukkende et verk som bestod av mange nye låter og hadde den tradisjonelle formen på et bestillingsverk. Her var det et bestillingsverk for å få hele musikklivet i bygda frem på scenen, og for å få folk og fe i Vågå til å være stolte av den kulturtradisjonen de er så heldige å ha, sier han.

Han tok utgangspunkt i kjente låter fra Vågå, og inkluderte disse i et verk – hvor han også laget aproposlåter. Han tok kontakt med ulike musikalske konstellasjoner i Vågå, som barnesanggruppa og Spelemannslaget.

– Uten deres støtte hadde jeg ikke kunnet lage så mye apropomusikk og sette disse slåttene og låtene inn i den musikalske settingen som gjorde at Vagværene var stolte av deres egen tradisjon, sier han.

Del dette innlegget

Tilbake til toppen