Hvem synes du fortjener Prøysenprisene 2023? - NOPA
  • EN
  • Kalender 05

Hvem synes du fortjener Prøysenprisene 2023?

Nå kan du nominere den kandidaten du synes fortjener det mest!
Prøysen ved skrivemaskin
Foto: Rigmor Delphin (CC)

Hvert år markeres Alf Prøysens dødsdag i Jacobs kirke i Oslo. På konserten Prøysen til byen minnes vi den folkekjære dikteren gjennom musikkinnslag, fremføringer og utdelingen av de tre Prøysenprisene.

Prøysenprisene gis årlig for fremragende innsats innen musikk, visekunst eller diktning innenfor genrene som forbindes med Alf Prøysen.

Nopa, Norsk Viseforum og Norske Barne- og Ungdomsforfattere står for både oppnevning av juryen og utdeling av prisene. Prøysenhuset deltar også i arbeidet.

Nå kan du være med å nominere de du synes fortjener prisene mest!

Send inn ditt forslag med en kort begrunnelse innen torsdag 20. april.

Gå hit for å nominere! 


Prøysenprisene består av følgende priser:

Prøysenprisen

Prøysenprisen gis for fremragende innsats innen musikk, visekunst eller diktning innenfor de genrene som forbindes med Alf Prøysen. Prisen tildeles skapende eller utøvende kunstnere, eller til oppmuntring for unge talenter.

Teskjekjerringprisen

Teskjekjerringprisen gis for fremragende innsats innen musikk, visekunst eller diktning innenfor de genrene som forbindes med Alf Prøysen, men med spesiell vektlegging på virksomhet rettet mot barn. Prisen tildeles skapende eller utøvende kunstnere, eller til oppmuntring for unge talenter.

Alf Prøysens ærespris

Juryen kan beslutte å dele ut Alf Prøysens Ærespris for langt og fortjenestefullt virke innen for de samme områdene som dekkes av de to andre prisene. Det er opp til juryen å bestemme om denne prisen skal deles ut.


Du kan se alle de tidligere vinnerne av Prøysenprisene her.

I 2022 gikk prisene til Kari Stai, Karpe og Ingrid Bjørnov. Hvem bør få prisene i 2022? Foto: Frank Michaelsen