Hilsen fra styreleder - NOPA
  • EN
  • Kalender 11

Hilsen fra styreleder

– Vi har valgt å være skapende fordi det er viktig.
_AVE4328
Tidligere styreleder i NOPA, Ingrid Kindem er utnevnt til æresmedlem. Foto: Anne Valeur

I skrivende stund er koronavirus, smittevernhensyn og krisepakker tema i alle nyhetssendinger og møter. Situasjonen rammer konsertmarkedet umiddelbart, og mange av NOPAs medlemmer er berørt av dette. De har mistet inntekter fra konsert og festivaler i lang tid fremover. Dette vil ha store ringvirkninger for TONO-vederlaget for 2021.

Administrasjonen, styret og tillitsvalgte arbeider intensivt for å demme opp for denne vanskelige situasjonen. Styret har omdisponert NOPAs budsjett, fremskyndet søknadsfrister for prosjektmidler og såkornmidler. Vi har laget webinarer med tanke på kompetanseheving for medlemmer, og ønsker å bidra til å holde aktivitet oppe. Generalforsamlingen 2020 blir digital. Det er viktig for styret at alle medlemmer får mulighet til å delta og komme med innspill. Vi arbeider med løsninger for dette.

Jeg har hatt stor glede av å arbeide som styreleder i NOPA i seks år. Noe av det som gjør foreningen unik, er at den er kunstnerstyrt. Det har den vært i 83 år. Jeg har blitt mer og mer overbevist om at dette er viktig. Kunstnerstemmen må være tilstede i det offentlige rom, i det politiske liv, i styrerom og alle steder der beslutninger tas. Stadig opplever vi at det er manglende forståelse for vår hverdag som komponist, tekstforfatter eller låtskriver. De fleste ser bilder av glade publikummere som synger i flokk på festival og artister på røde løpere. Vi kan lytte til musikk hvor som helst, på strømmetjenester eller kringkasting, hos frisør eller på en konsert. Bak dette ligger et hav av arbeid – en strøm av kreativitet og et ønske om å skape musikk og tekst som berører lytteren. Veien fra skrivestue til scene er lang og bratt, og innebærer usikkerhet, bekymring og mot. Men vi har valgt å være skapende – fordi det er viktig.

NOPAs tillitsvalgte personifiserer viktigheten av musikk ved sin tilstedeværelse i møter med beslutningstakere og pressen. Vi er kunstnerstemmen. Stemmen blir troverdig når vi har jording og forankring i vårt yrke. Vi har nå samlet oss om et politisk program som skal være vår rettesnor i arbeidet i årene som kommer. Våre seks hovedpunkter er:

  • løft det norske repertoaret
  • øk verdien av musikk
  • oppfølging av rett til rimelig vederlag
  • bedre arbeidsvilkår
  • skole og utdanning – skaperkraft og opphavsrett
  • mangfold og likestilling

Vi tillitsvalgte har som oppgave å være tilstede for medlemmene våre og legge til rette for livslange kunstnerskap. Vi må ta i bruk mangfoldet i foreningen – når det kommer til sjangre, alder, bakgrunn og perspektiver. Vi må lage faglige forum etter medlemmenes behov og løfte frem medlemmenes kunstneriske virke slik at vi kan lære av hverandre.

Min tid som styreleder i NOPA er nå over. Det har vært innholdsrike, utfordrende og lærerike år. De sakene vi har brukt mye tid på har vært blokkeringen av piratsider, åndsverkloven, kampanjen #utenmusikk, flere stipend til populærmusikkfeltet og etableringen og utviklingen av Nordic Film Composers Network og #hørnorsk. De tre siste årene har jeg også vært styreleder i TONO, hvor vi har ført krevende saker på vegne av opphavere. Riks-TV saken gikk helt til høyesterett og TONO vant i alle runder. Vi har også gått til anmeldelse av TIDAL, som nå etterforskes av Økokrim. Alle disse sakene har strukket seg over mange år.

Samarbeidet med administrasjonen, styret og de tillitsvalgte har vært uvurderlig; det har alltid vært noen som har holdt kamplysten intakt. Arbeidet har vært fylt av entusiasme, vilje, lekenhet og en klar tro på at det umulige er mulig. Vi har også etablert et stort nettverk, både nasjonalt og internasjonalt, for å få politisk gjennomslag. Det har vært gledelig å se en strøm av nye medlemmer til NOPA. Kvinneandelen har økt, og det musikalske mangfoldet har blitt større.

Jeg er imponert og stolt av arbeidet administrasjonen gjør for oss komponister, tekstforfattere og låtskrivere. De er kunnskapsrike, imøtekommende, idérike og kloke. Og de følger opp og får prosjektene våre trygt i havn. Så dedikerte til sitt arbeid – sent og tidlig.

Til sist vil jeg takke dere NOPA-medlemmer for stadig nye kunstneriske bidrag inn i vårt norske repertoar. Selve musikken og sangpoesien er NOPAs hjerte. Hjertet har banket varmt og hardt i 83 år. Vi er historiefortellere. Vi speiler og kommenterer vår samtid. Og musikken bringer menneskelighet inn i folks liv. Sangen om Norge – lyden av Norge. Etterhvert reiser sangene alene – finner nye utøvere som vil fremføre de for nye generasjoner publikummere.

Jeg ønsker det nye styret alt godt. Takk for meg og på gjensyn!