God jul! - NOPA
  • EN
  • Kalender 05

God jul!

NOPAs styreleder Ole Henrik Antonsen tar et tilbakeblikk på en hektisk høst, og ser fram mot 2023.
Ole Henrik Antonsen
Foto: Anne Valeur

Kjære NOPA-medlemmer!

Til tross for et dystert verdensbilde rundt oss, er livet i NOPAs organisasjon på vei tilbake til normalen. Høsten 2022 har vært en hektisk periode, der mye som har vært utsatt på grunn av korona-viruset skulle tas igjen. For første gang i min periode som styreleder har ikke pandemien hatt hovedfokus. Likevel slipper den ikke helt taket, og det er litt blandede signaler der ute på hvordan de siste årene fortsatt påvirker billettsalget. På den ene siden har Oslo Spektrum vært fylt av norske artister en rekke ganger dette året, samtidig meldes det om stor salgssvikt og veldig treigt salg i mange kulturhus i det ganske land.

Undersøkelsen «Kunst i tall» som kom i forrige uke viste at musikk og scenekunst var de store taperne under smittevernsrestriksjonene. Dette kom neppe overraskende på noen i vår bransje, men årets statsbudsjett og etterfølgende behandling i Stortinget, har atter en gang synliggjort at vi som befinner oss i det utvidede begrepet «populærmusikk» ikke ligger fremst i bevisstheten hos politikerne. Det betyr at vi fortsatt har en jobb å gjøre. For NOPA er det et mål at våre medlemmer i større grad får ta del i statens virkemiddelapparat for kunst og kultur, og vi jobber for rammevilkår som gjør at rettigheter ikke forsvinner ut av landet.

Det som til tider, kanskje særlig nå, kan være litt frustrerende når man jobber politisk for komponister, låtskrivere og tekstforfattere, er at vår gruppe ikke passer så godt inn i det tradisjonelle trepartssamarbeidet. Vi lever av våre rettigheter og det er er ikke lett å definere oss som verken som arbeidsgivere eller arbeidstakere. Noen ganger er vi ingen av delene, andre ganger begge. Likefullt vil jeg påstå vi er arbeidsfolk, som regjeringen ynder å kalle det. Jeg håper og forventer derfor at rettigheter er godt ivaretatt når utvalget som skal skrive den første NOU-en (Norsk offentlig utredning) om musikkbransjen settes sammen på nyåret. Denne rapporten vil være svært viktig for det politiske arbeidet i mange år framover.

Og når vi snakker om langsiktig arbeid har det lenge vært bebudet en ny fordelingsmodell i TONO. Den gamle er på noen områder svært vanskelig å forstå, og preget av å ha vært lappet på gjennom mange tiår. Arbeidet har vært meget omfattende og tatt lengre tid enn vi hadde håpet, men nå ser det ut som en ny modell kan presenteres på vårens årsmøte. I NOPA har vi hatt stort fokus på dette, og vi ønsker at så mange som mulig av våre medlemmer skal forstå pengestrømmene. I forkant av TONOs årsmøte vil vi derfor arrangere møter der vi forklarer den nye modellen, og hvilke følger den vil ha for deg. Jeg håper så mange som mulig vil engasjere seg i dette, det er svært viktig for alle opphaveres framtidige inntekt.

De senere år har vi hatt et viktig prinsipp i NOPA om å rullere på verv. Som hovedregel skal ingen sitte sammenhengende i en posisjon i mer enn seks år, eller fire år der det «deles ut penger» (fondsstyrer, komiteer, sakkyndig råd etc). Det er en god regel som i all hovedsak har tjent organisasjonen godt. Det gir imidlertid også en del utfordringer, for eksempel når vi i forhandlinger og/eller fordelingsmøter med andre organisasjoner kan møte representanter med mye lengre fartstid. For å bøte på dette problemet setter NOPA nå i gang et målrettet arbeid for å sikre kompetanseføring mellom gamle og nye tillitsvalgte.

Dette, og mye mer, gleder vi i styret og administrasjonen oss til å fortelle mye mer om i året som kommer. Første mulighet er allerede i januar, når vi igjen skal samles til tillitsvalgt- og deretter NOPA-seminar. Jeg håper å se så mange som mulig der, eller på et annet NOPA-arrangement i året som kommer!

Til da ønsker jeg deg og dine en riktig god jul og et godt nyttår!

 

Ole Henrik Antonsen

Styreleder, NOPA