Forlenget frist for såkornmidler - NOPA
  • EN
  • Kalender 25

Forlenget frist for såkornmidler

Potten til såkornmidler får en solid økning i årets siste tildelingsrunde, og du kan søke selv om du har fått 60 000,- over de siste tre årene. Derfor er fristen forlenget til 1. oktober.

Styret
NOPAs styre. Fra venstre: Torgny Amdam, Kate Havnevik, Karoline Krüger, Kjetil Bjerkestrand, Tove Bøygard, Samsaya Sampda Sharma og Ole Henrik Antonsen. Foto: Anne Valeur

NOPAs styre har under koronakrisen prøvd å ha stort fokus på medlemmenes personlige økonomi. Et mål for styret har vært å kanalisere så mye som mulig inn i potten for såkornmidler. Mange aktiviteter i 2020 har blitt avlyst på grunn av restriksjoner og smittevern, og etter en gjennomgang av budsjettet er det klart at siste tildelingsrunde i år kan gjennomføres med betydelig større antall tildelinger enn budsjettert. På grunn av krisen musikkbransjen befinner seg i, har NOPAs styre besluttet å oppheve beløpstaket på kr 60.000 over tre år for denne tildelingsrunden.

Dette betyr at du kan søke selv om du har fått stipend nylig, og at flere vil være kvalifiserte søkere. Styret har derfor også utvidet søknadsfristen til såkornmidler til 1. oktober.