Svar om såkornmidler kan ventes i begynnelsen av november - NOPA
  • EN
  • Kalender 07

Svar om såkornmidler kan ventes i begynnelsen av november

Potten til såkornmidler fikk en solid økning i årets siste tildelingsrunde.
Styret
NOPAs styre. Fra venstre: Torgny Amdam, Kate Havnevik, Karoline Krüger, Kjetil Bjerkestrand, Tove Bøygard, Samsaya Sampda Sharma og Ole Henrik Antonsen. Foto: Anne Valeur

NOPAs styre har under koronakrisen prøvd å ha stort fokus på medlemmenes personlige økonomi. Et mål for styret har vært å kanalisere så mye som mulig inn i potten for såkornmidler. Mange aktiviteter i 2020 har blitt avlyst på grunn av restriksjoner og smittevern, og etter en gjennomgang av budsjettet er det klart at siste tildelingsrunde i år kan gjennomføres med betydelig større antall tildelinger enn budsjettert. På grunn av krisen musikkbransjen befinner seg i, besluttet NOPAs styre å oppheve beløpstaket på kr 60.000 over tre år for denne tildelingsrunden. Dette betød at flere kunne søke. Også de som hadde fått stipend nylig.

Fristen for å søke såkornmidler var 1. oktober. Svar kan forventes i begynnelsen av november.