Foreslå kandidater til Egil Storbekkens musikkpris - NOPA
  • EN
  • Kalender 14

Foreslå kandidater til Egil Storbekkens musikkpris

Frist 1. juni.

Tom Willy Rustad (fotograf_T W Rustad) fb
Tom Willy Rustad vant Egil Storbekkens musikkpris i 2019. Foto: Tom Willy Rustad

Egil Storbekkens musikkpris er opprettet til ære for musikeren, komponisten og kulturbæreren Egil Storbekken. Den ble utdelt første gang i 2006.

Bak prisen står Norsk Lur- og Bukkehornlag og NOPA. Prisen skal fremme interessen for, og utbredelsen av de eldre folkemusikkinstrumentene i norsk folkemusikk og Egil Storbekkens musikk – og er på 25.000 kroner.

Nå åpner vi for innspill til kandidater til prisen. Disse må sendes med begrunnelse til e-post: simen@lindberg.no. Frist 1. juni.

Prisen kan gis til personer som har gjort en ekstraordinær innsats innen norsk folkemusikk, og særlig de eldre folkemusikkinstrumentene innen emnene:

  • utøving, komponering og arrangering
  • forskning og formidling
  • instrumentbygging og instrumentutvikling
  • formidling av Egil Storbekkens musikk
Fotograf: Astrid Gynild

Tidligere prisvinnere

2019 musikerne og pedagogen Tom Willy Rustad, Sør-Odal/Oslo/Sør-Fron
2018 musikeren og komponisten Hildegunn Øiseth, Kongsvinger / Trondheim
2017 musikeren, musikkforskeren og forfatteren Bjørn Aksdal, Trondheim
2016 musikeren og instrumentmakeren Sverre Jensen, Oslo
2015 musikeren og komponisten Henning Sommerro, Surnadal / Trondheim
2014 musikeren Eilif Gundersen, Ål
2013 instrumentbyggegruppa i Gjøvik spelmannslag, Gjøvik
2012 musikeren og komponisten Karl Seglem, Årdalstangen / Oslo
2011 musikerne Tone Hulbækmo og Hans Fredrik Jakobsen, Tolga
2010 musikeren, forfatteren og innsamleren Atle Lien Jenssen, Hamar
2009 musikeren Steinar Ofsdal, Oslo
2008 instrumentmakeren Magnar Storbækken, Tolga
2007 innsamleren Leif Løchen, Vågå
2006 musikeren Geir Egil Larsen, Verdal

Prisutdeling: 26. juli i Egils hjembygd, Tolga.