Fordømmer bruken av Epidemic Sound - NOPA
  • EN
  • Kalender 20

Fordømmer bruken av Epidemic Sound

– De undergraver rettighetene våre.

Epidemic

NOPA er medlem i ECSA, The European Composer and Songwriter Alliance, som nå snakker ut mot Epidemic Sound og deres behandling av komponister, låtskrivere og tekstforfattere.

Gjennom en pressemelding sendt på vegne av 30.000 musikkskapere i Europa, ber vi om at retten til kreditering blir respektert, og at våre allmennkringkastere slutter å bruke skattebetalernes penger på selskap som undergraver rettighetene våre. Slik Epidemic Sound opererer i dag, respekterer de ikke hverken retten til kreditering eller retten til rimelig vederlag.

Vi har oversatt kronikken til norsk. Les her:

The European Composer and Songwriter Alliance (ECSA) representerer over 30.000 profesjonelle komponister og låtskrivere i 27 europeiske land. Målet er å fremme rettighetene til de som skaper musikk og tekst, og vi kjenner oss nødt til å snakke ut mot den urovekkende utviklingen i Sverige – når det kommer til behandlingen av komponister, tekstforfattere og låtskrivere.

Gjennom de siste årene har det svenske selskapet Epidemic Sound vokst i en rasende fast ved å selge «royalty-free musikk» til bedrifter, som for eksempel strømmeselskaper og TV-kanaler. Epidemic Sound bruker 100 % «frikjøpt» musikk, hvor opphaveren selger rettighetene til bruk av musikken sin for en konkret sum, uten å få betalt royalties for dette. De hevder derfor at de eier musikken, og nekter ofte å kreditere opphaveren til musikken.

Vi er skuffet over at Sveriges allmennkringkaster, SVT, bruker denne typen musikk og velger å kun kreditere Epidemic Sound, og ikke opphaveren. SVT bruker dermed skattebetalernes penger på å promotere Epidemic Sound, ikke bare finansielt, men er også med på å legitimere behandlingen av komponister og låtskrivere.

SVT og Epidemic Sound respekterer dermed ikke retten til kreditering. Dette er en lovfestet rett, både internasjonalt og i Sverige. De fleste europeiske medlemslandene har sterke rettigheter for opphavere, hvor retten til kreditering ikke kan stilles spørsmålstegn ved. Dette gjelder også retten til å melde fra om urettmessig kreditering, integritet, moralske rettigheter og råderett over verket – blant annet ved å bestemme når verket skal offentliggjøres. Retten til kreditering er ikke bare en link mellom opphaver og verket, men bidrar også til økt tillit og respekt for de som skaper åndsverket. I tider med fake news og misledende informasjon, er dette aspektet enda viktigere enn noen gang.

Epidemic Sounds inntekter økte med 100 millioner svenske kroner i 2017 til 234 millioner i 2018. Vi mener derfor det er viktig å snakke høyt om hva vi mener om hvordan de behandler komponister, låtskrivere og tekstforfattere. Vi ber derfor om:

  • Ikke samarbeid med selskaper som ikke respekterer rettighetene til opphaverne – når det kommer til de økonomiske og moralske rettighetene (f.eks. retten til kreditering).
  • Vi ber om at allmennkringkastere slutter å bruke skattebetalernes penger på et selskap som ikke respekterer de som skaper musikk og tekst.
  • Vi ber våre kollegaer om å ikke signere avtaler som går ut på å gi opp sine økonomiske rettigheter for alltid og samtidig ikke bli kreditert for dette.

Les den opprinnelige kronikken her.