Felles innspill til regjeringsplattform - NOPA
  • EN
  • Kalender 26

Felles innspill til regjeringsplattform

NOPA, FONO, Norsk Komponistforening, Gramart og Musikkforleggerne med innspill til musikkpolitisk agenda i ny regjeringsplattform
Innspill Regjeringsplattform

NOPA, FONO, Norsk Komponistforening, Gramart og Musikkforleggerne har sendt et felles innspill til de pågående regjeringssonderingene.

– Soria Moria-erklæringen nevnte ikke musikk med et eneste ord. Etter en valgkamp der de tre partiene som nå sitter i sonderinger har gitt signaler om at kulturlivet generelt – det frie feltet spesielt – skal prioriteres, har vi tro på at en ny regjeringsplattform skal si noe om dette. Sammen med Norsk Komponistforening, Musikkforleggerne, Gramart og FONO har vi derfor levert et felles innspill med forslag til hvordan dette kan se ut, sier styreleder i NOPA Ole Henrik Antonsen.

Vi har store forventninger til de tre partiene sin kulturpolitikk, og spiller inn dette forslaget til regjeringsplattform:

Andelen av norskprodusert musikk i salg, strømming og kommersiell kringkasting har sunket de senere år. Utviklingen er forsterket under korona-pandemien. En annen langvarig trend er at rettigheter til norske musikkverk og musikkinnspillinger selges ut av landet.  

Norsk musikk er viktig for vår identitet og kultur. Regjeringen vil derfor jobbe for å løfte norsk musikk på alle plattformer og arenaer, samt legge til rette for at «norske» rettigheter i størst mulig grad forblir i Norge.

Opphavsrettslovgivningen og offentlige støtteordninger for audiovisuelle produksjoner skal stimulere til verdiskaping og produksjon av norsk innhold og sikre norske arbeidsplasser. Det skal opprettes en incentivordning for å stimulere til økt bruk av norsk musikk i spill, film og TV-drama.

Våre innspill er basert på forslagene som finnes i partiprogrammene for Ap, Sp og SV, samt utspill og forslag politikere fra Ap, Sp og SV har hatt i foregående perioder.