EU-avstemning i favør av kunstnerne

– Et stort steg i riktig retning for et rettferdig digitalt marked.

En bestemmelse om verdigapet er vedtatt i EU-parlamentets justiskomité denne uken.

– Dette er et stort steg i riktig retning for et rettferdig digitalt marked. Google og Facebook må betale for innholdet de tjener mangfoldige millioner på, og kunstnerne skal ha sin rettmessige del av kaka, sier Ingrid Kindem, styreleder i NOPA.

Nytt opphavsdirektiv

På bakgrunn av blant annet den omfattende digitaliseringen som har skjedd de siste tiårene, la EU-kommisjonen i september 2016 frem forslag til nytt opphavsrettsdirektiv. Målet er å skape et digitalt indre marked med fri bevegelighet for varer, personer, tjenester, kapital og data.

Denne uken vedtok EU-parlamentets justiskomité sin ordlyd av opphavsrettsdirektivet. Det innebærer at artikkel 13 om verdigapet gikk gjennom – med 15 mot 10 stemmer. Ordlyden fastslår at nettjenester som YouTube og Facebook må inngå lisensavtaler med rettighetshavere dersom deres kreative verk lastes opp av deres brukere.

Hva som bestemmes i Brussel vil påvirke Norge, og derfor har NOPA engasjert seg gjennom paraplyorganisasjonen European Composer and Songwriter Alliance (ECSA).

SENDER ET TYDELIG SIGNAL

NOPA har vært pådriver for dette i Norge i forbindelse med arbeidet med åndsverkloven. Vi fikk innfridd vårt krav om at en bestemmelse om verdigapet skulle inkluderes i den nye åndsverkloven som ble vedtatt i mai. Stortinget har bedt regjeringen om å fortløpende vurdere om Norge kan gi regler som sikrer at verdigapet lukkes.

– Dette sender et tydelig signal til norske politikere om at en bestemmelse om verdigapet i åndsverkloven er nødvendig, sier Ingrid Kindem.

Etter dagens avstemning venter fortsatt det såkalte «plenary vote», hvor EU-parlamentet stemmer samlet, før EU-kommisjonen, Rådet og Parlamentet skal enes om den endelige direktivteksten.

Flere NOPA-medlemmer har også engasjert seg i saken gjennom kampanjen Make Internet Fair. Du kan skrive under oppropet her!

Styreleder Ingrid Kindem i møte med ECSA i Wien, 2017. Foto: Marthe Vee

Del dette innlegget

Tilbake til toppen