Vil ha egne stipend til tekstforfattere - NOPA
  • EN
  • Kalender 14

Vil ha egne stipend til tekstforfattere

NOPA jobber for å få flere stipender innenfor Statens kunstnerstipend.

Statens stipend Foto Kulturrådet

NOPA jobber for at populærkomponister og tekstforfattere skal få flere stipender innenfor Statens kunstnerstipend. Vi mener det er på høy tid at sangtekstforfatterne får sin del av kaka, og har i flere år argumentert for at de må få sin egen kategori i Statens kunstnerstipend.

Mandag 18. juni ble vi invitert til speeddating med Utvalget for Statens kunstnerstipend, der vi snakket om utfordringene i vårt felt og innspill til fremtidige stipendordninger. Dette er våre ønsker:

  • En nyopprettet kategori med seks arbeidsstipend til forfattere av tekst til musikk (fire på norsk og to på engelsk).
  • Ti nye arbeidsstipend for populærkomponister.
  • Det bør tilføres midler til diversestipend for nyutdannede kunstnere innenfor populærmusikken.

Kvotefordelingen for 2019 blir offentliggjort rundt årsskiftet.

Organisasjonskonsulent Trine Mjølhus Jacobsen og Mathias Eick, NOPA-medlem og komitéleder for Populærkomponistene, var i møte med Utvalget og sekretariatet for Statens kunstnerstipend. Foto: Kulturrådet