Egil Storbekkens Musikkpris til Oddrun Hegge - NOPA
  • EN
  • Kalender 26

Egil Storbekkens Musikkpris til Oddrun Hegge

Den 17. prisen i rekken deles ut til en instrumentmaker, langeleikspiller og pedagog som har satt store spor etter seg i gjennom mer enn 40 år.
EgilStorbekken Oddrun
Foto: Privat

Musikalsk slekt

Oddrun er født i Øystre Slidre i 1961 og er den yngste av tre søstre som alle spiller langeleik. Familietradisjonen er i høy grad tuftet på arven etter farmor Guri Hegge, født Rudi, og bestefaren Ola Sveinson Hegge.

Det er mange aktive og allsidige folkemusikkutøvere i slekta ellers, og håndverkstradisjonene stod også sentralt i hverdagslivet.

Se tidligere vinnere her

Felemakeren

I 1987 startet hun i lære hos felemaker Olav Viken på Valdres Folkemuseum og gikk i lære hos han til hun ble ansatt som instrumentmaker der to år senere. På museet ble hun etter hvert kollegaer med Sigvald Rørlien og Knut Opheimsbakken. Gjennom de to fikk hun bred kjennskap til mangfoldet i instrumentmaker-tradisjonene. Hun er i dag høyt verdsatt i det norske instrumentmakermiljøet og instrumentene hennes står høyt i kurs.

Oddrun fikk gjennom Ringve museum et studieår ved Germanisches Nationalmuseum i Nürnberg i Tyskland i 1993-1994, med fordyping i restaurering av musikkinstrumenter. Før arbeidet med langeleikene tok tid og oppmerksomhet, bygde Oddrun en rekke hardingfeler. En av de fikk beste poengsum på instrumentkonkurransen på landskappleiken på Fagernes i 1992. Hun har også dekorert en rekke instrumenter for andre felemakere.

Langleikproduksjon

Oddrun var på 1990-talet og utover, sterkt medvirkende i Olav Vikens senere langeleikserier på Valdres Folkemuseum. Senere fullførte og forbedret hun også instrumenter fra farens store instrumentproduksjon og andre makere.

Hun har holdt kurs i langeleikspill, har rettledet i langeleikbygging og hun har reparert og forbedret flere hundre instrumenter, og har undervist i kulturskolene i 20 år på langeleik, og hun har holdt en rekke kurs og konserter.

Oddrun setter håndverket og folkemusikkarven i sammenheng med andre kulturytringer. Hun har vært en sentral tillitsvalgt og forkjemper for nynorsk og dialektbruk, ungdomslagsarbeid, internasjonal solidaritet og i arbeidet for menneskerettigheter.

I 2016 fikk Oddrun Statens 2-årige arbeidsstipend for folkekunstnere, en svært høythengende anerkjennelse av posisjonen hennes som utøvende kunsthåndverker og musiker.

En viktig ressurs

Oddrun er aktiv som utøver, og er en nødvendig støttespiller og lærer for «Folkemusikk Ung» i Valdres. For de som studerer ved Norges musikkhøgskole, Ole Bull Akademiet og Raulandsakademiet med langeleik som hovedinstrument, er hun en helt nødvendig ressurs som studentene ofte oppsøker for å få hjelp med instrument og teknikk.

En kan vanskelig se for seg at langeleikspillet i Norge kunne hatt så høyt nivå som det har uten innsatsen til Oddrun. Hun stiller alltid opp med fagkunnskap, en hjelpende hånd og sørger for at instrumentene er optimale når små og store skal yte en ekstra innsats.

Det er med stor glede og begeistring juryen gir Oddrun Hegge Egil Storbekkens Musikkpris for 2022.

Juryen

  • Juryen har bestått av Eilif Gundersen og Bjørn Aksdal fra Norsk Lur- og Bukkehornlag
  • Eli Storbekken, som representerer familien Storbekken
  • Hildegunn Øiseth og Hans Fredrik Jacobsen fra NOPA