Egil Storbekkens Musikkpris deles ut for 15. gang - NOPA
  • EN
  • Kalender 07

Egil Storbekkens Musikkpris deles ut for 15. gang

Hovedmannen bak prosjektet Wardruna og musikken til HBO-serien «Vikings» hedres.
Einar Selvik 1._foto Daria Endresen
Einar Selvik er vinneren av Egil Storbekkens Musikkpris for 2020. Foto: Daria Endresen

Den 15. prisen i rekken deles ut til komponisten og instrumentbyggeren Einar Selvik for hans nyskapende og sjangerovergripende arbeid.

Egil Storbekkens Musikkpris skal fremme interessen for norsk folkemusikk, og er en nasjonal hedersbevisning som kan gis til kandidater fra hele landet. Prisen er opprettet til ære for musikeren, komponisten og kulturbæreren Egil Storbekken. Den ble utformet i 2006 og er nå et samarbeid mellom NOPA, Norsk Lur- og Bukkehornlag, Tolga kommune og familien Storbekken.

Prisvinner Einar Selvik mottar 25.000 kr samt et kunstverk. Prisjuryen, som er satt sammen av representanter for Norsk Lur- og Bukkehornlag, NOPA og familien Storbekken, har bestått av Bjørn Aksdal, Eilif Gundersen, Hans Fredrik Jacobsen (NOPA), Sigrid Moldestad (NOPA) og Eli Storbekken.

Se tidligere vinnere her

 

Juryens begrunnelse:

Egil Storbekkens Musikkpris deles i år ut for 15. gang og går til musikeren, komponisten og instrumentbyggeren Einar Selvik (f. 1979). Selvik er hovedmannen bak Wardruna, et prosjekt med fokus på musikalske tolkninger av gammelnorske og eldre nordiske tradisjoner som i dag har en stor tilhengerskare langt utenfor Norges grenser. Selvik har også skrevet og spilt inn musikken til HBO-serien «Vikings». Han har således oppnådd å få et stort internasjonalt navn innenfor en nyskapende sjanger som kombinerer gamle nordiske musikktradisjoner med moderne uttrykksformer.

Einar Selvik er både en dyktig sanger og multi-instrumentalist, som bl.a. trakterer bukkehorn, lur, munnharpe, fløyte og ulike nordiske knipse- og strykelyrer. Han benytter i tillegg lyder hentet direkte fra naturen i melodiene sine, bl.a. trær, steiner og vann. Det legges samtidig stor vekt på gammel skaldetradisjon og poesi, samt bruk av litterære elementer som runealfabetet, gammelnorsk og norrøne skrifter.

Gjennom en nærmest akademisk tilnærming til materialet, med utstrakt bruk av kilder, og anvendelsen av et vidt spekter av eldre nordiske instrumenter og versemål plassert inn i et samtidsrettet, populærkulturelt lydbilde, har Selvik utfordret og flyttet musikalske sjangergrenser, og slik gitt fortidens tenkemåter og uttrykksformer en ny kunstnerisk stemme. Dette har gjort Wardruna til en av samtidens fremste formidlere av norrøn kultur.
Wardruna har oppnådd verdensomspennende annerkjennelse for sitt nyskapende musikalske uttrykk. Selvik er sammen med Ivar Bjørnson også arkitekten bak det flerårige, kritikerroste festspillprosjektet «Nordvegen». I tillegg lager han nå musikk for et av årets største TV-spill; «Assasins Creed – Valhalla», fra spillgiganten Ubisoft.

Nylig var Einar Selvik en av artistene under årets utgave av Festspillene i Bergen, hvor han i Håkonshallen ga en flott konsert i en noe nedtonet form i forhold til Wardrunas vanligvis noe massive lydlandskap. Denne konserten ble for øvrig også sendt på NRK. På nettsidene til Festspillene ble han presentert som en «Nordisk nasjonalskatt med et lydbilde som strekker seg over århundrer.» De siste årene har Selvik holdt en rekke foredrag spesielt om sin tilnærming til historisk musikk. Det gjelder også i akademiske sammenhenger, bl.a. på Oxford University og Universitetet i Reykjavik.

Juryen for Egil Storbekkens Musikkpris vil spesielt trekke fram prisvinnerens viktige nyskapende og sjangerovergripende arbeid med utgangspunkt i tradisjonelle instrumenter og andre uttrykksformer, noe som er direkte i Egil Storbekkens ånd.