NOPA til Folkelarm! - NOPA
  • EN
  • Kalender 23

NOPA til Folkelarm!

NOPA-medlemmer kan søke om rabatterte delegatpass som gir inngang til både kusikkonferanse og showcase-konserter.
Folkelarm+2023 red
NOPA, TONO og Folkelarm presenterer: Panelsamtale med Solbjerg Tveiten, Eir Vatn Strøm, Sivert Holmen og Camilla Granlien.

NOPA vil være tilstede på Riksscenen i Oslo under Folkelarm fra 16. – 19 november!
Her er aktivitetene våre:

Torsdag 16. november: Panelsamtale med Solbjerg Tveiten, Eir Vatn Strøm,

Sivert Holmen og Camilla Granlien 

Tradisjonsbegrepet utvikles, utvides og fornyes. Seminaret tar opp hvordan ulike skapere jobber med tradisjonsmusikk i praksis, og hvordan nye verk skapes med inspirasjon og innslag fra tradisjonsmusikken. Som en del av seminaret vil TONOs medlemsansvarlig, Jan Espen Storo ta opp hvilke muligheter som ligger i TONO-systemet.

Se hele konferanseprogrammet til Folkelarm her.

Kjøp delegatpass til redusert pris

Alle NOPAs medlemmer har mulighet til å søke om delegatpass til Folkelarm til redusert pris. Med et delegatpass har du gratis tilgang til både konferanseprogrammet på dagtid, samt til alle konsertene. NOPA-medlemmer betaler kr 400 og NOPA dekker resten. NOPA-tilknyttede har mulighet å kjøpe delegatpass til FolkOrg Medlemspris. Fyll ut skjemaet under for å få tilgang til å kjøpe delegatpass (NB begrenset antall).