Hvem bør få Prøysenprisene i år? - NOPA
  • EN
  • Kalender 17

Hvem bør få Prøysenprisene i år?

Alf Prøysens hederspriser består av Prøysenprisen, Teskjekjerringprisen og Prøysens ærespris.
Alf Prøysen med familie. Rigmor Dahl Delphin [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons
Alf Prøysen med familie. Rigmor Dahl Delphin [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons

Prisene er opprettet til ære for dikteren, forfatteren og sangeren Alf Prøysen, og er en videreføring av Alf Prøysens Minnefond. NOPA og Libris har siden 1996 stått for utdeling og finansiering av prisene, Prøysenhuset deltar i arbeidet. Prisen kan gis til én person eller flere som har samarbeidet om en oppgave. Prisene kan også tildeles grupper eller institusjoner. Det deles ut tre priser: Prøysenprisen, Teskjekjerringprisen og Alf Prøysens ærespris. Hver pris består av en statuett og kr 25.000, og Juryen består av fire personer oppnevnt av NOPA og Libris.

Les mer her.

Forslag med en kort begrunnelse kan sendes på e-post til juryleder Hogne Moe, hogne.moe@ringsaker.kommune.no innen 20. mai.

Prisene deles ut på konserten Prøysen tel by’n.