Booking av arbeidsopphold - NOPA
  • EN
  • Kalender 29

Booking av arbeidsopphold

Fristen for å søke arbeidsopphold i perioden 30.06 - 29.09 er den 15. februar.
leilighet
Foto: Jan Jacobsen

Det er mange som ønsker seg et arbeidsopphold i Vence, London eller Berlin. NOPA har gode rutiner for tildeling av disse boligene. Når vi vurderer de forskjellige søknadene, legger vi vekt på antall tidligere besøk i arbeidsboligene, hvor lenge søker har vært medlem i NOPA (gjelder ikke Berlin) og formålet med reisen. Vurderingen gjøres alltid av minst to stykker i fellesskap. Dette gjør vi for å sikre en mest mulig rettferdig fordeling av de midlene NOPA har til rådighet. Boligene har full oppdekning hele året, og det lønner seg å følge godt med på nopa.no/booking – av og til hender det at vi får en avbestilling, og da er det først til mølla som gjelder. Nå i første omgang kan du uansett søke om et opphold i en eller to av ukene mellom 30. juni og 29. september. Fristen for å søke er den 15. februar.

Søk her.

Idyll i Vence. Foto: Jan Jacobsen.
Idyll i Vence. Foto: Jan Jacobsen.