Bli med på TONOs årsmøte 6. juni! - NOPA
  • EN
  • Kalender 26

Bli med på TONOs årsmøte 6. juni!

Er du stemmeberettiget medlem i TONO? Da oppfordrer vi deg til være med å stemme gjennom viktige vedtektsendringer.
Tono kvadratisk

Til årsmøtet 6. juni foreslår TONOs styre to vedtektsendringer. Den ene er i «formålsparagrafen», der det i §3 nå foreslås stadfestet at alle medlemmer og musikkformer skal likebehandles i TONO. Den andre endringen er i §43, og handler om flertallskrav i styret for å stille forslag til årsmøtet.

NOPA stiller seg bak begge forslagene fra TONOs styre, og håper våre medlemmer møter opp for å stemme dem igjennom.

— Ønsket om likebehandling i TONO var mye av årsaken til at NOPA ble stiftet i 1937. Selv om dette i dag langt på vei er ivaretatt gjennom lovverket, synes jeg det er veldig fint at TONOs styre foreslår å formalisere prinsippet i TONOs vedtekter, sier NOPAs styreleder Ole Henrik Antonsen som også er styremedlem i TONO.

Han understreker imidlertid viktigheten av at mange kjenner sin besøkelsestid og sørger for at endringene faktisk blir vedtatt.

— En vedtektsendring krever at to tredjedeler av TONOs årsmøte stemmer for. Selv om det er et veldig godt utgangspunkt at et samlet styre står bak, er det ikke gitt at en får tilstrekkelig flertall i årsmøtet – særlig om de er få deltakere som i fjor. Jeg håper derfor mange har mulighet til å møte selv, eventuelt gir sin fullmakt til andre som kan stemme for vedtektsendringene. Likebehandling av alle musikkformer gjør at vi bedre kan sikre et mangfoldig og rikt musikkliv i Norge, også i fremtiden.

Det er mulig å både gi og ha med seg fullmakt til andre

Dersom du er forhindret fra å delta på årsmøtet, kan du registrere deg til møtet og oppgi at du vil gi fra deg en fullmakt slik at noen andre kan stemme for deg.

På samme måte vil vi gjerne også vite om alle dere som har tenkt å delta på møtet, slik at fullmakter kan gis til dere.

NOPAs administrasjon vil være behjelpelige med å koordinere dette, alt du trenger å gjøre er å fylle ut skjemaet under. Ta gjerne kontakt med trine@nopa.no ved spørsmål.